X
تبلیغات
رایتل

دیدنی و اپدیت هر روزه

مطالب جدید جالب و بروز حق بازدید کننده است

روش کشیدن الگوی دامن 6 ترک1-     ابتدا مستطیلی به اندازه های 2/1 دور باسن +1 و قد دامن بکشید.

2-       سپس اندازه بدست آمده را تقسیم بر 3 نمایید. لذا ab=bc=cd=1/3ad

3-     حال نصف  دور کمر را از نصف دور باسن کم کنید و بر 6 تقسیم کنید مقدار بدست آمده اندازه پنس ها را نشان می دهد. سپس به اندازه 12 سانت پایین آمده و پنس بزنید.

4-     حال یکی از الگو ها را در نظر بگیرید.


5-     به دو طرف آن 7 سانت اوزمان بدهید و یک سانت به بالا بروید و پای دامن را هلال بزنید.

6-     سپس 1-1.5 سانت زاپاس اضافه کنید