X
تبلیغات
رایتل

دیدنی و اپدیت هر روزه

مطالب جدید جالب و بروز حق بازدید کننده است

مدل درخواستی شماره 2

مدل درخواستی شماره 2

1-     ابتدا از الگوی شومیز بالاتنه جلو رولت کنید.

2-     در نظر داشته باشید که دامن را بعد از اتمام الگوی بالاتنه به آن وصل کنید.

 

 

 

۳-      پنس سر شانه را ببندید. دقت کنید که پنس سینه بیشتر می شود.

 

۴-      خط ab را در نظر بگیرید. انرا به قسمت تقسیم کنیدو از نقطه b به اندازه 1/3ab بالا بروید و آنرا c بنامید.

۵-    حال خط cd را عمود بر خط ab رسم نمایید.

۶-    روی خط cd روی تلاقی با پنس سینه دو نقطه F و G مشخص نمایید.

۷-   سپس از نقاط F و G یک سانت به بیرون بروید و آنرا f و g بنامید. این نقاط جدید پنس ما هستند لذا از نقطه B به این نقاط وصل کنید و انرا تا پای پنس ادامه دهید.

۸-     حال از نقطه c  و d به اندازه  1/4 bc بالا بروید و انرا e و  h بنامید.

۹-    سپس یک منحنی از نقاط h و B و e رد کنید.

 

۱۰-    از نقطه e به اندازه 1 سانت بالا بروید و آنرا I بنامید سپس از نقطه iبه اندازه 1 سانت به سمت چپ بروید و آنرا j بنامید.

۱۱-     سپس از نقطه i به اندازه ec  بالا بروید و انرا  n بنامید. و یک خط منحنی از j به n رسم کنید.

۱۲-     حال از نقطه B به اندازه 1/2 kB بالا بروید و انرا m بنامید. و یک خط منحنی از m  به n رسم کنید.

۱۳-   منحنی حلقه آستین  qp را در نظر بگیرید. از نقطه q به اندازه 1/4 pq بالا بروید و انرا o بنامید. و یک خط منحنی از q و o و m  رسم کنید.

۱۴-منحنی hBjnmoqh را ببرید.

 

 ۱۵- منحنی  bceBhdvutsb را ببرید و جلوی دامن مورد نظر را به آن وصل کنید. می توانید جداگانه آنرا ببرید و به دامن پیرهن وصل کنید.

 ۱۶- از قسمت پشت شومیز رولت کنید

 

۱۷-     حال خط QT را عمود بر خط RS طوری  رسم نمایید که از نقطه Q بگذرد.

 

۱۸-    منحنی QTSPQ را ببرید و پشت دامن مورد نظر را به آن وصل کنید. می توانید جداگانه آنرا ببرید و به دامن پیرهن وصل کنید.

۱۹-    الگوی شما به پایان رسید. برای دوخت این پیرهن می توانید از پارچه های تافته یا ساتن با حریر هم رنگ استفاده کنید. دقت کنید که بند لباس را به نقطه m در الگوی جلو بدوزید و در پشت می توانید به هر قسمتی که دوست دارید بدوزید ولی نقطه w که نصف خط QT می باشد  بهتراست.