دیدنی و اپدیت هر روزه

مطالب جدید جالب و بروز حق بازدید کننده است

هماهنگ کردن زیرنویس با فلیم


مشکل بزرگ در زیرنویس ها که حال آدم رو میگیره هماهنگ نبودن زیرنویس هاست که در این جا به حل این مشکل میپردازیم.

دو نوع مشکل برای زیر نویس هاست.

1-مقداری از اول فیلم شما کات شده و زیر نویس عقب تر ازصدا میاد.

2-زیرنویس گاهی جلو و گاهی عقب

راه حل:

 

اگر از kmplayer یا jetaudio یا ... استفاده میکنید و تا حالا نمی دونستید که نکانی برای حل مشکل زیرنویس داره حالا میگم بدونید.

kmplayer:

کلید های میانبر برای جلوعقب کشیدن:

نیم ثانیه به جلو =     [

نیم ثانیه به عقب=     ]

5 ثانیه به جلو=        sift+[

5 ثانیه به عقب=              sift+]


 

jetaudio:

بر روی صفحه نمایش فیلم کلیک سمت راست کنید/configure subtitle optins <-- timing سپس هر مقدار که میخواهید به جبو یا عقب بروید در دو فید خوالی به صورت یکسان وارد کنید.سپس aplly را بزنید.