دیدنی و اپدیت هر روزه

مطالب جدید جالب و بروز حق بازدید کننده است

آموزش سایه چشم

بیشتر دوستان تو سایه چشم مشکل دارند که سعی میکنم پستهای بیشتری در این مورد بگذارم. با دقت زیاد به عکسها و ترکیب رنگها و مرزهای سایه نگاه کنید و بعد روی چشم خودتون اجرا کنید. توجه داشته باشید که حتما لازم نیست رنگها رو با همین شدت به کار ببرید بلکه می تونید سایه ها رو کمرنگ تر کار کنید.


1- ابتدا پس از تمیز کردن پلک و مالیدن مقداری کرم پودر شروع به زدن سایه می کنیم. با رنگ سبز شروع می کنیم و دقیقا مقداری را که در عکس مشخص شده است را سایه می زنیم


2- پس از سایه سبز شروع به زدن سایه صورتی در بالای آن می کنیم به طوریکه با هم قاطی نشوند باز هم محدوده در عکس مشخص است که تا کجا سایه صورتی بزنید


3- حال شروع به فیت کردن بکنید. فیت کردن یعنی سایه ها را در هم مخلوط کنید به طوریکه مرز آنها مشخص نباشد. در اینجا باید قلم را روی سایه سبز بگذارید و به طرف بالا بکشید تا سایه سبز در محدوده بالا قاطی شود. توجه کنید که نباید قلم را به پایین بکشید چون قصد ما فیت کردن سبز در صورتی است نه بالعکسسپس بین مرز سبز و صورتی مقداری سایه خاکستری تیره (مایل به سیاه) می زنیم . خیلی ملایم باشد


حال شروع به فیت کردن سایه صورتی در قسمت خالی پلک چشم می کنیم.

مقداری از سایه سبز زیر چشم هم می زنیم.

و در نهایت خط چشم و ریمل