دیدنی و اپدیت هر روزه

مطالب جدید جالب و بروز حق بازدید کننده است

لینک دعاهای خوانده شده توسط فرهمند

اسم دعا : زیارت ائمه 

حجم : 6.10 مگابایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111342131/2db6aafe/Aemme.html


اسم دعا : دعای عهد

حجم : 7.85 مگابایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/116449829/3a04a135/ahd.html


اسم دعا : زیارت آل یاسین

حجم : 15.3 مگابایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/116450121/7b6674b2/Ale_Yasin.html


اسم دعا :زیارت امین الله

حجم : 7.19 مگابایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/116450660/6d4297a5/Aminallah.html


اسم دعا : اصلح

حجم : 1.69 مگابایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/116450934/1c04e0c4/Aslah.html


اسم دعا :عزم البلاء

حجم : 3.27 مگابایت

لینک دانلود :


اسم دعا : دعای بعد از زیارت امام رضا

حجم : 18.5 مگابایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111557317/298083b8/baed_az_Ziarat_Emam_Reza.html


اسم دعا :زیارت ائمه بقیع

حجم :9.13  مگابایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/116453742/a20d51d2/Baghie.html


اسم دعا : دعای صباح

حجم : 12.9 مگابایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/116456626/c526a848/doa_sabah.html


اسم دعا : استغاثه به امام زمان

حجم :5.41 مگابایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/116457827/3d2b1/Esteghase_Be_Emam_Zaman.html


اسم دعا : دعای فرج

حجم : 1.60 مگابایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/116458867/3c0c07e3/faraj.html


اسم دعا : دعای زمان غیبت 

حجم : 1 مگابایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/116458964/a4c73c6e/Gheibat.html


اسم دعا : زیارت جامعه کبیر

حجم : 38.9 مگابایت

لینک دانلود :


اسم دعا : جوشن صغیر

حجم : 37.1 مگابایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111342079/46c38dff/Joshane_Saghir.html


اسم دعا : مباهله

حجم : 17.4 مگابایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111343700/cdadd27c/Mobahele.html


اسم دعا : مناجات امام علی (ع)

حجم : 12.1 مگابایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111422996/d56b4377/Monajate_Emam_Ali.html


اسم دعا : دعای ندبه 

حجم :24.7 مگابایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111424115/afc396a1/nodbeh.html


اسم دعا :نور

حجم : 1.46 مگابایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111427282/f096a9fc/Noor.html


اسم دعا : دعای روز غدیر

حجم :20.3 مگابایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111427636/13061cf2/Rooz_Ghadir.html


اسم دعا : دعای سحر

حجم :10.5 مگابایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111431385/773b2004/Sahar.html


اسم دعا : صلوات امام جعفر صادق

حجم : 1.14 مگابایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111433020/55f14ad3/Salavate_Emam_Jafar.html


اسم دعا : صلوات امام موسی کاظم

حجم : 4.59 مگابایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111433267/ac7dce1a/Salavate_Emam_Kazem.html


اسم دعا : صلوات امام زمان

حجم : 3.90 مگابایت

لینک دانلود :


اسم دعا : دعای سمات

حجم : 13.9 مگابایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/116462999/75f3c6a8/Samat.html


اسم دعا : دعای سریع الاجابه

حجم :2.61 مگابایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/116463382/4e11ccd2/Sariol_Ejabah.html


اسم دعا : دعای توسل

حجم :13.3 مگابایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/116465106/a74a0971/tavasol.html


اسم دعا : زیارت امام علی (ع) در روز یکشنبه

حجم : 2.05 مگابایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/116465417/cf9dca4d/Ziarat_Emam_ali_1shanbe.html


اسم دعا : زیارت امام حسن عسگری

حجم : 7.46 مگابایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/116466686/78693a12/Ziarat_Emam_Asgari.html


اسم دعا :  زیارت امام هادی(ع)

حجم : 4.7 مگابایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/116467229/ad8c00b0/Ziarat_Emam_Hadi.html


اسم دعا :  زیارت امام جواد (ع)

حجم : 4.7 مگابایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/116467921/af026763/Ziarat_Emam_Javad.html