دیدنی و اپدیت هر روزه

مطالب جدید جالب و بروز حق بازدید کننده است

یقه ایستاده

درس شماره 23 (یقه ایستاده)

1- اول روی مقوا یک مستطیل به پهنای 3 سانت و به بلندی 25 سانت رسم می کنیم.
2- از سمت راست این مستطیل 2 سانت بالا می رویم و این نقطه را می کشیم تا به 8 سانت مانده وسط پشت برسد.
3- دوباره از سمت راست از بالا 2 سانت داخل و 2 سانت به صورت هلال بالا می رویم. این نقطه ها را به 8 سانت مانده وسط پشت از بالای یقه وصل می کنیم.
4- سپس مثل یقه ب ب از وسط پشت یقه را سانت بندی می کنیم تا به 17 سانت برسد. باقی مانده کارهای یقه مثل درس شماره 22 است.


برش باز یقه ایستاده