دیدنی و اپدیت هر روزه

مطالب جدید جالب و بروز حق بازدید کننده است

روش لاک زدن ناخن ها

ابتدا روی ناخن را با یک لایه لاک بیرنگ می پوشانیم.


سپس یک تکه کاغذ یا ... را به شکل انحنای ناخن بریده و روی قسمت انتهایی ناخن قرار داده و ته ناخن ها را از لاک مورد نظر (کرم یا سفید یا صورتی ملایم) می زنیم

و قالب ها را در می آوریم.

سپس یک لایه دیگر برق ناخن می زنیم

نتیجه را ببینید